Správy a novinky

V rámci investície do továrne na cestoviny bol v Gyermely vybudovaný nový vysoký sklad. Stavebné práce sa začali v lete 2016 a v mesiaci máj bude podľa očakávaní táto nová jednotka už uvedená do prevádzky.