Správy a novinky

Začali sme s osadzovaním novej linky na výrobu cestovín.

Po oficiálnom položení základov, ktoré sa uskutočnilo 31. marca, sa v urýchlenej etape začalo s výstavbou novej haly na výrobu cestovín. Výstavba výrobnej haly bola dokončená, preto sa mohla spustiť inštalácia technológie. Prácu začali naši odborníci v spolupráci s kolegami dodávajúcej firmy namontovaním strojovej linky s kapacitou drobného tovaru 4000 kg/hodina. Nová výrobná linka začala pracovať v januári 2018.