História firmy

Korene Skupiny Gyermelyi siahajú až do roku 1953. Družstvo založené miestnymi farmármi sa spočiatku zaoberalo rastlinnou výrobou. Vďaka povedomému poľnohospodárstvu dosahovanie stále vyššej priemernej produkcie položilo základy pre intenzívny chov zvierat. V družstve rozhodli o chovu nosníc.

01V spoločnej podnikovej forme v roku 1971 sa začala výroba cestovín, v združení dvoch obchodných spoločností a profesionálneho investora. Na konci sedemdesiatych rokov sa pekne ukazovali výsledky, po dvoch desaťročiach premyslenej akumulácie kapitálu a úmyselného úsporného riadenia spoločnosti si mohli dovoliť už aj sociálne výdavky. Podporuje zamestnancov v budovaní rodinných domov, rozvoj obce Gyermely ako aj rozvoj okolitých dedín.

V polovici osemdesiatych rokov družstvo hospodári už v chotári štyroch obcí, využitím hospodárskych príležitostí spoločný podnik začína rozširovať priemyselné zázemie. Postaví mlyn, čím sú zaistené vyrovnanejšie dodávky surovín do továrne na výrobu cestovín. V roku 1989 bola úspešná skúšobná prevádzka závodu s náplňou 120 t za deň, čím lokalizovali nové priemyselné odvetvie.

 V období zmeny politického systému nič nemohlo byť dôležitejšie, než zachovanie spoločných materiálnych a duševných hodnôt. V tom období družstvo preorganizuje svoju činnosť do akciovej spoločnosti a realizuje sa usporiadanie vlastníctva. Skutoční vlastníci sa stali zakladateľmi firmy, tí ľudia, ktorí seba považovali za vlastníkov odjakživa, a mali aj taký postoj k firme. To znamená, že aj zamestnanci mali možnosť získať podiely po svojej práci v spoločnosti.

02V roku 1992 začína prevádzku nový závod na výrobu krmív pre chov hydiny. Na prelome tisícročia prostredníctvom rôznych akvizícií skupina má k dispozícii už 9500 ha na poľnohospodársku výrobu. Kapacita mlynu prestavaného v roku 2001 s technológiou Bühler je 300 ton za deň, od roku 2005 disponuje aj s automatickým systémom balenia do vriec, a aj s baliacim zariadením na malé jednotky.

V roku 2002 sa vypracuje päťročný rozvojový plán továrne na výrobu cestovín. V roku 2003 sa rozrastá integrácia, je postavený závod na výrobu osiva pšenice a partneri produkujúci pšenicu používajú už iba osivo Gyermelyi. V roku 2003 bola odovzdaná budova, v ktorej sa nachádzajú kancelárie továrne na výrobu cestovín, sociálne zariadenia, kotolňa a rozvodňa. V roku 2004 bolo postavené silo na múku a miešačka múky, aby bolo bezpečné ideálne zásobovanie surovinou . V roku 2005 je postavená nová výrobná hala s automatickým vysokým skladom a baliacou linkou na drobný tovar.

V roku 2006 mala továreň 35 rokov, a ako „darček“ dostala výrobnú linku na dlhé rezance s kapacitou 2100kg/h a výrobnú linku na drobný tovar s kapacitou 1200 kg/h, takže najmodernejší závod na výrobu cestovín v regióne je opäť v Gyermelyi.

V roku 2007 pokračuje modernizácia balenia, stohovanie 5 kg-vých vreciek už vykonáva robot a je automatizovaná doprava paliet od paletovačov do vysokého skladu. Ešte v tomto roku sa uskutoční výberové konanie na výmenu traktorového parku, ktorého víťazom je svetoznáma továreň John Deere. 

V roku 2008 v továrni na výrobu cestovín začína pracovať nová výrobná linka na výrobu drobných cestovín s kapacitou 1500 kg/h. Rastlinná výroba v obci Tök postaví veľkokapacitnú sušičku pre zrnové obilniny a zásobník.

V roku 2009 je dokončený závod na rozbitie vajec s kapacitou 45 000 kusov za hodinu, ktorý dodáva čerstvé tekuté vajcia továrni na výrobu cestovín. Je dokončená prestavba hydinárskej farmy v Kablás s dvoma stajňami, kde sa môže umiestniť 200 000 kusov nosníc so všetkým vybavením pre plný komfort.

V roku 2010 v Gyermelyi namiesto dvoch starých sušiarní na zrnové obilniny sa postaví nová a pekáreň zo svojho rozšíreného závodu dodáva tovar už do viac než 30 špeciálnych obchodov v Budapešti.

V roku 2011 sa postaví druhý vysoký sklad, ktorý je vhodný aj pre skladovanie nadmerných paliet. Na mieste starého skladu múky sa takto uvoľní priestor pre výstavbu nového mlyna vedľa existujúcom mlyne.

Projekt sa začína v roku 2012 a na konci roka už prebieha skúšobná prevádzka nového mlynu, ktorý je schopný pomlieť 200 ton mäkkej pšenice a 150 ton tvrdej pšenice za deň. Okrem rozšírenia kapacity to znamená, že zo surovín použitých pri výrobe cestovín teraz už aj krupica z tvrdej pšenice - počnúc od pestovania osiva - je produkovaná interne v spoločnosti. Infraštruktúra logistiky sa tiež rozšíri postavením skladu na vychystávanie tovaru a skladu baliaceho materiálu, v obci Polgári vybudujú nový regionálny sklad, ktorý sa zapojí aj do expedície tovaru do susedných krajín.

Začína sa rekonštrukcia farmy pre nosnice v obci Máriahalom a do konca roka bude dokončená stajňa pre chov 100.000 kurčiat.

V poľnohospodárskej výrobe štartuje výmena strojového parku zberu a v tom istom roku začínajú pracovať prvé kombajny.

V roku 2013 je dokončený jednotný kombajnový park, 15 kusov moderných kombajnov typu CLAAS Lexion 670 umožňuje rýchly a profesionálny zber úrody.

Cieľom zabezpečiť surovinu pre zvýšenú kapacitu mletia sa vybuduje úložný systém na uskladnenie a vyskladnenie, ako aj na čistenie 32.000 ton obilia.

V obci Máriahalom sa stavia nová stajňa pre 100.000 sliepok, ktorá má posilniť už existujúce vedúce postavenie na trhu vajec.

03