Produkty

HLADKÁ MÚKA

Hladká múka v 1 a 2 kg balení je produkt použiteľný v širokom rozsahu. Hladkú múku Gyermelyi vynikajúcej kvality, ktorá disponuje so značne väčším, minimálne 30%-ným podielom vlhkého lepku odporúčame predovšetkým k príprave produktov s nižším obsahom tuku, ako sú chlieb, koláče, pizza alebo záviny.

HLADKÁ MÚKA
VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

Podniková skupina Gyermelyi je angažovaná pre výrobu bezpečných maďarských potravín s
vynikajúcou kvalitou a pre čím širšie vyhovenie požiadavkám zákazníkov.

Väčšina našich produktov sa vyrába z našich vlastne pestovaných surovín, vďaka čomu sú zabezpečené dôkladné selekcie, dokonalá kvalita a vynikajúce chute. V nižšie uvedených si môžete prehliadnuť paletu našich produktov určenú pre spotrebiteľov, o ktorých môžete získať aj ďalšie informácie.

Múka

Pre najväčších zákazníkov mlyna v Gyermely je mimoriadne dôležitý konečný produkt vynikajúcej kvality. Podniková skupina Gyermelyi v záujme toho vytvorila účinný, uzatvorený systém pestovania pšenice. Jesenné odrody pšenice so zlepšujúcou sa kvalitou sú šľachtené vo Výskumnom ústave Maďarskej akadémie vied v Martonvásár, ich semená rozmnožujeme na našich vlastných územiach a v našom závode na osivá ich spracujeme a certifikujeme. Osivo následne distribuujeme čiastočne na svoje vlastné územia, čiastočne do uzatvorenej integrácie. Potravinovú pšenicu, ktorá sa k nám vracia z našich území a z integrácie hodnotíme podľa jednotlivých položiek a skladujeme v našich sýpkach triedené podľa kvality, čím počas celého roka zabezpečujeme vhodné suroviny a vyrovnanú kvalitu. Vďaka osivu vlastnej prípravy, predpísanej technológii a plateným kvalitatívnym prémiám disponujeme možno najlepšou surovinou pšenice v oblasti.