Vyhlásenie o ochrane osobných údajov

Správa údajov súvisiacich s návštevou webových stránok

Môžete navštíviť túto stránku bez poskytnutia akýchkoľvek osobných informácií alebo oboznámiť sa s produktmi spoločnosti.

Ak kliknete na tlačidlo "Prijímam", potvrdzujete, že ste prečítali, porozumeli, pochopili a potvrdili informácie obsiahnuté v týchto Zásadách ochrany osobných údajov a súhlasili s jej obsahom.

Posielanie správ, posielanie e-mailov

  1. Ak kontaktujete našu spoločnosť na poštovej adrese, e-mailovej adrese, telefónnom čísle alebo informačnom poli poskytnutom na webovej stránke, súhlasíte s tým, že akékoľvek osobné údaje obsiahnuté v správe v súlade s obsahom správy (spracovanie sťažnosti, komentár, návrh, záujem, atď.), ktoré má spravovať spoločnosť ako správca údajov
  2. Ak sa rozhodnete kontaktovať našu spoločnosť výberom možnosti informačného poľa na webových stránkach, súhlasíte s tým, že osobné údaje ako meno, e-mailovú adresu a telefónne číslo poskytnuté v správe,  spravuje spoločnosť ako správca údajov a jej zákaznícky servis vás osloví pre odpoveď e-mailom alebo telefonicky.
  3. Poskytovanie údajov je dobrovoľné. So zaslaním správ, sťažností, komentárov, atď. ste vyjadrili súhlas pre vyššie spomínané spravovanie údajov.

 

Cookies – všeobecné pokyny

Na našej webovej stránke používame na základe článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR a § 13 ods. 1 písm. f) zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov, tzv. cookies. Náš záujem o optimalizáciu našej webovej stránky sa pritom môže považovať za oprávnený v zmysle uvedených predpisov. Pri cookies ide o malé súbory, ktoré sa ukladajú do pamäte vo vašom koncovom zariadení (laptop, tablet, smartfón a i.) vždy, keď navštívite našu webovú stránku. Cookies nespôsobujú vo vašom koncovom zariadení žiadnu škodu, neobsahujú žiadne vírusy, trójske kone alebo iný škodlivý softvér. V cookies sa ukladajú informácie, ktoré vznikajú v súvislosti so špecificky použitým koncovým zariadením. To však neznamená, že tým získame priame vedomosti o vašej identite. Použitie cookies slúži na jednej strane na to, aby bolo používanie našej ponuky pre vás príjemnejšie. Používame napr. tzv. Session-Cookies, aby sme zistili, či ste určité strany našej webovej stránky už navštívili, alebo či ste sa už prihlásili do vášho používateľského účtu na kuchynalidla.sk. Po opustení našej webovej stránky budú tieto údaje automaticky vymazané. Okrem toho taktiež s cieľom príjemného používateľského prostredia používame dočasné cookies, ktoré budú uložené vo vašom koncovom zariadení počas určitého stanoveného času. Ak našu stránku navštívite opakovane, aby ste využili tieto služby, program automaticky rozozná, že ste u nás už boli a aké vkladania/nastavenia ste urobili.  

Ak máte používateľský účet a prihlásili ste sa, informácie uložené v cookies budú pridané k vášmu používateľskému účtu.

Po druhé, cookies používame na štatistickú evidenciu používania našej webovej stránky s cieľom optimalizovania našej ponuky, ako aj na posielanie špeciálnych informácií pre vás. Tieto cookies nám umožňujú, aby sme pri opakovanej návšteve našej stránky mohli automaticky rozpoznať, že ste u nás už boli. Tieto cookies budú po uplynutí definovaného času automaticky vymazané. Väčšina prehliadačov akceptuje cookies automaticky. Vy však môžete svoj prehliadač nakonfigurovať tak, aby vo vašom počítači neboli ukladané žiadne cookies alebo aby sa vždy objavilo upozornenie pred uložením nového súboru cookie. Úplne deaktivovanie cookies však môže spôsobiť, že nebudete môcť využívať všetky funkcie našej webovej stránky.

Google Analytics

Účely spracovania údajov

Tieto informácie budú použité na vyhodnotenie používania našich webových stránok, vytvorenie reportu o aktivitách webovej stránky a na poskytnutie ďalších služieb spojených s využívaním webových stránok a internetu, na účely výskumu trhu a vytvárania týchto internetových stránok podľa potreby. IP-adresy sú anonymizované, takže nie je možné žiadne priradenie (tzv. IP-Masking).

Môžete zabrániť inštalácii cookies pomocou zodpovedajúceho nastavenia softvéru vášho prehliadača; upozorňujeme vás však na to, že sa v tomto prípade nebudú môcť v plnom rozsahu využívať všetky funkcie tejto webovej stránky. Okrem toho môžete tiež zabrániť zbieraniu údajov vytvorených v cookies týkajúcich sa vášho používania webovej stránky (vrátane vašej IP-adresy), ako aj spracovaniu týchto údajov v Google tak, že si stiahnete a nainštalujete tento Browser-Add-on. Alternatívne k Browser-Add-on, najmä v prehliadačoch v mobilných koncových zariadeniach, môžete zbieraniu údajov cez Google Analytics tiež zabrániť kliknutím na tento link. Vytvorí sa Opt-Out-Cookie, ktorý zabráni budúcemu evidovaniu vašich údajov pri návšteve tejto webovej stránky. Opt-Out-Cookie platí iba v tomto prehliadači, iba pre našu webovú stránku a bude uložený vo vašom zariadení. Ak vymažete cookies v tomto prehliadači, budete musieť Opt-Out-Cookie znovu vytvoriť. Ďalšie informácie o ochrane osobných údajov v súvislosti s Google Analytics nájdete na webovej stránke Google Analytics.

Rozšírenia plug-in pre Facebook

Na webovej stránke sa môžu objaviť rozšírenia Plug-in, ktorú prevádzkuje spoločnosť Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA ("Facebook"),.

Plug-in rozšírenie  môže byť tlačidlo "Like" na Facebooku. Ak je taký doplnok plug-in umiestnený na ktorejkoľvek stránke webovej stránky, internetový prehliadač, ktorý používa používateľ, vytvorí priame spojenie so serverom Facebooku a na obrazovke používateľa sa zobrazí modul Plug-in. Ako priamu väzbu medzi vstavaným modulom Plug-in a Facebookom,  bude server Facebooku upozornený na to, ktorú časť stránky navštívil používateľ.

Ak ste sa pripojili k Facebooku, a ste práve prihlásení do Facebooku počas návštevy stránky, Facebook priradí tieto informácie k vašej vlastnej stránke Facebooku. Ak používate ktorúkoľvek funkciu Plug-in (napríklad kliknutím na tlačidlo "like" alebo odoslaním komentára), informácie o používaní sa zaznamenávajú aj na vašu stránku používateľa Facebook.

Ďalšie informácie o tom, ako spravovať svoje údaje na Facebooku a informácie o ochrane osobných údajov a súkromia, nájdete v príslušných zásadách ochrany osobných údajov Facebooku.

Ak chcete zabrániť tomu, aby spoločnosť Facebook priradila Vaš účet na Facebooku, s tým, že ste navštívili túto webovú stránku a spolu s ďalšími súvisiacimi informáciami, musíte sa pred náštevou tejto stránky, odhlásiť z Facebooku.