MLYNÁRSTVO

Od spustenia závodu je našim cieľom príprava múky vynikajúcej kvality,
a dôsledná práca uplynulých období priniesla svoje ovocie: továreň na cestoviny a našich partnerov z pekárenského priemyslu obsluhujeme múkou dokonalej kvality.

 

Dvomi najdôležitejšími surovinami výroby cestovín sú múka na cestoviny a vajcia. Obe majú rozhodujúci vplyv na kvalitu produktu.
Čerstvé vajcia produkujeme už od počiatkoch v Gyermely, ale mlynárstvom sa zaoberáme len od roku 1989. Niekdajší mlyn, s dennou kapacitou 120 ton mlel obilie maďarskými strojmi. Vzťah medzi Poľnohospodárskym výskumným ústavom Maďarskej akadémie vied a Podnikovej skupiny Gyermelyi je mimoriadne dôležitý z hľadiska prísunu surovín do mlynu, nakoľko kvalita múky v prvom rade závisí od pšenice. Len zo zdravej, čistej, vhodne skladovanej pšenice s vynikajúcimi vlastnosťami pre pekárenský priemysel je možné vytvoriť vynikajúcu múku rovnomernej kvality. To nie je až také jednoduché. Zo svojej ponuky nám inštitúcia v Martonvásár ponúka vhodné druhy osiva s vysokým obsahom lepku, a zabezpečuje tým osivo elitnej kategórie.

malom 1malom 2

V rámci rastlinnej výroby podnikovej skupiny je toto osivo rozmnožované a spracovávané v osivovom závode. Certifikované osivo poskytuje mlyn pre členov produkčného systému, zamestnávajúceho 250 producentov. Hospodári teda pestujú pšenicu z kontrolovaného osiva - podľa nami odporúčanej technológie - ktorú pšenicu pri žatve kvalifikujeme a skladujeme podľa jednotlivých kvalitatívnych tried. Na centrálnej prevádzke je vybudovaný moderný skladovací priestor vhodný na prijatie 100 000 ton pšenice. Každý pšeničný sklad disponuje čistiacou linkou, čo je podmienkou zachovania dobrej kvality. Mlyn sa snaží zabezpečiť vypestovanie svojej celoročnej potreby pšenice. Po žatve sa vyhotoví pšeničná mapa, ktorá obsahuje najdôležitejšie parametre pšenice, uskladnenej u pestovateľov a vo vlastných skladoch. Z jej znalosti je možné plánovane miešať jednotlivé položky tak, aby bola kvalita múky počas celého roka stabilná.

malom 3malom 4

Od roku 2013 na prevádzke v Gyermely melieme v dvoch mlynoch. Kapacita Mlynu I. - ktorú dosiahol po rekonštrukcii v roku 2001. - denne 300 ton mäkkej pšenice. A Mlyn II., odovzdaný v roku 2013 je vhodný na mletie 200 ton mäkkej pšenice, respektíve 150 ton tvrdej pšenice denne. V rámci Maďarska sú tieto mlyny považované za veľké mlyny s optimálnou veľkosťou. Tieto dva závody pomelú 140 000 ton pšenice ročne, ktorá je vďaka špeciálnej technológii, v závislosti od kvality mäkkej pšenice, z 30-32% vhodná na prípravu múky pre cestovinársky priemysel. Tvrdú pšenicu, podobne ako mäkkú pšenicu, kontroluje podnik tiež už od osiva. Mlyn II. s dobrou produkciou, zabezpečuje krupicu z tvrdej pšenice vynikajúcej kvality, pre výrobu našich cestovín Vita Pasta z tvrdej pšenice. Mletie je kontrolované počítačom, preto sú požiadavky na zamestnancov v závode minimálne. Vďaka najúčinnejším zariadeniam na čistene vzduchu je zaťaženie životného prostredia mlynom v Gyermely tiež minimálne. Použitá švajčiarska technológia Bühler je hygienická, bezpečne sa prevádzkuje a je hospodárna.

Mlyn disponuje systémom riadenia kvality ISO 9001, IF a systémom potravinovej bezpečnosti HACCP. Spoločnosť Gyermelyi Zrt. produkuje múku pre cestovinársky priemysel, hladkú múku, múku na prípravu chleba, polobielu múku, štrúdľovú múku, potravinárske pšeničné otruby, pšeničné klíčky a mletú tvrdú pšenicu pre priemyselných užívateľov a pre konečných spotrebiteľov. Produkty distribuujeme sypané, vo vreciach, ako aj v spotrebiteľskom balení. Otruby, vznikajúce počas mletia distribuujeme výrobcom krmiva a to sypané, ale aj vo vreciach, ale v prípade otrúb je značné aj interné použitie.

malom 5