CHOV HYDINY

V Gyermelyskom údolí má chov zvierat historické tradície.

 

Pri transformácii niekdajšieho družstva boli hovädzí dobytok a ošípané, dva druhy úžitkových zvierat, prostredníctvom ktorých sa predĺžila dráha produkcie krmiva. Vtedajší systém cien zabezpečoval, že predajom zvierat bolo možné získať podstatne vyššie príjmy, ako priamym predajom kukurice, pšenice, jačmeňa. Zvyšujúce sa produkčné výnosy z pestovania rastlín, ako aj vysoké požiadavky na živú prácu pri chove hovädzieho dobytku a ošípaných nasmerovali pozornosť smerom k chovu hydiny, ktorá vždy rozkvitala v dedinských hospodárstvach. Z rovnako veľkej podlahovej plochy maštalí a chlievov, s menším množstvom živej práce, bolo možné chovom hydiny dosiahnuť dvakrát, trikrát väčšie cenové príjmy, ako v prípade klasických zvieracích druhov. Spočiatku sa družstvo zaoberalo výkrmom brojlerových kurčiat, potom chovalo nosnice. Na konci šesťdesiatych rokov bol trh s vajcami nevyspytateľný. Niekedy ceny narástli až do nebies v dôsledku nedostatku vajec, inokedy dostal producent len polovicu, dve tretiny zo vstupných nákladov, v dôsledku ťažko uskladniteľnej nadmernej produkcie. Pri hľadaní istého predaja za dobrú cenu produkovaných vajec vedenie družstva prišlo s myšlienkou výroby cestovín. Po založení továrne na cestoviny bolo najdôležitejšou úlohou nosnicového odvetvia to, aby pre závod zabezpečoval čerstvé vajcia dobrej kvality. Paralelne s rozvojom továrne na cestoviny sa zvyšovala aj početnosť stavu nosníc. V súčasnosti sa na troch prevádzkach nachádzajú zariadenia vhodné na umiestnenie 540 000 nosníc, spolu v 8 nosnicových halách rôznych veľkostí. Rozloha miest zodpovedá predpisom EU, povinným od roku 2012., a sú vybavené nástrojmi slúžiacimi pre pohodlie sliepok (tyč na sedenie, hniezdo na znášanie vajec, priestor pre hrabanie, oder pazúrov). Pre vyhovenie požiadavkám blahobytu zvierat investovala spoločnosť v posledných rokoch niekoľko miliárd forintov do vybudovania nových hál veľkých rozmerov. V halách je systém kŕmenia, napájania, vetrania, hnojenia a zberu vajec plne automatizovaný, preto sú požiadavky na ľudskú prácu v zariadení len zlomkom toho, ako pred rozvojom.

baromfi 1baromfi 2

Z hál sa dostávajú vajcia na triediacu a baliacu linku dráhou na prepravu vajec. Po presvietení a selektovaní podľa hmotnosti, po označení a zabalení podľa predpisov sa produkt predáva ako celé vajce, respektíve sa presúva do továrne na cestoviny ako surovina. Nosnicové odvetvie produkuje ročne 140 miliónov ks vajec, z ktorých sa 90 miliónov ks dostane do cestovín a ostatné predávame pre priemyselných užívateľov a do maloobchodov, v balení podľa požiadaviek našich zákazníkov.

Podniková skupina nakupuje jednodňové kurčatá a chová ich do stavu nosníc. Chov sa uskutočňuje na mimoriadne modernej prevádzke, ktorej kapacita je 200 000 mladých kurčat (jaríc) v jednom turnuse. Táto chovná kapacita umožňuje, aby podniková skupina vykonávala aj chov pre externých zákazníkov. Základom produkcie dobrých vajec je starostlivý, odborný chov jaríc. Najvyššími nákladmi chovu zvierat sú krmivá. Potreby miešaného krmiva zvierat podnikovej skupiny poskytuje nová továreň na krmivá, prevádzkovaná spoločnosťou Gyermelyi Tojás Kft., ktorá bola odovzdaná v roku 2017, použitím zväčša vlastných surovín. Systémy pre zaobstaranie a uskladnenie surovín, technologický systém a systém riadenia kvality továrne na krmivá sú zárukou toho, aby vyrábané krmivá v maximálnej miere spĺňali požiadavky zvierat a prostredníctvom svojej výhodnej ceny zabezpečovali hospodárnu produkciu.

baromfi 3