SPOLOČENSKÁ ZODPOVEDNOSŤ

Domnievame sa, že tí, ktorí majú na to možnosť a tiež dlhodobé posolstvo na maďarskom trhu, sú viazaní aj povinnosťami.
Pre maďarský podnik, ktorý z environmentálneho hľadiska rozmýšľa zodpovedne, nemôže byť ľahostajné rozširovanie sa chudoby, pretrvávajúce v krajine, ktorá sa vplyvom hospodárskej krízy zosilňuje. Domnievame sa, že tí, ktorí majú na to možnosť a majú tiež dlhodobé posolstvo na maďarskom trhu, sú viazaní aj povinnosťami. Toto ponímanie je dôležitou súčasťou našej podnikovej kultúry. V rámci podniku prijímame žiadosti v takej miere a početnosti, ktorým úplne vyhovieť, či už fyzicky, alebo z morálneho hľadiska je skoro nemožné. Preto sa vedenie spoločnosti rozhodlo tak, že svoju misiu bude vykonávať prostredníctvom vybranej neziskovej organizácie. Združenie Maďarskej Maltézskej pomoci je tá organizácia, ktorej na ročnej úrovni poskytujeme vecné príspevky v hodnote niekoľko desiatok miliónov forintov. Táto organizácia disponuje svojim informačným systémom a rozdeľovacou sieťou, prostredníctvom ktorej má účinný prístup k ľuďom, ktorí sú na to zo spoločenského hľadiska najviac odkázaní.
Prostredníctvom tohto, ako aj iných kontaktov boli v posledných desiatich rokoch doručené cestoviny Gyermelyi, múka a vajcia v hodnote 200 M Ft, nato odkázaným. Súčasne s tým pravidelne pomáhame združeniam, občianskym organizáciám, podporujeme kultúrne a športové udalosti nášho užšieho prostredia, ako aj inštitucionálne investície
Pravidelne sa zúčastňujeme na programe Donačný konvoj. V rámci toho sa prostredníctvom Potravinovej banky dostáva nepretržite značné množstvo cestovín Gyermelyi viac ako 100 občianskym organizáciám. Tieto organizácie zväčša organizujú programy pre deti zo znevýhodneného prostredia a poskytujú im stravu.
Vyššie uvedenými záležitosťami mienime poslúžiť tej dôvere, ktorú náš podnik dostal počas svojej viac ako polstoročnej histórie od maďarských spotrebiteľov.
Nielen cez naše poskytovanie podpory, ale aj v rámci svojej hospodárskej činnosti sa snažíme o to, aby sme zachovali hodnoty spoločnosti.
Pri investíciach venujeme zvýšenú pozornosť zaobstaraniu moderných zariadení, s najlepšími emisnými parametrami. To bolo dôležité hľadisko aj v prípade investície do výrobne cestovín a do mlyna. Ako najväčšieho producenta vajec v Maďarsku, v európskej miere, sa aj z environmentálneho hľadiska považuje naša prax pre dispozíciu hnojiva za modernú. V rámci pestovateľstva dostáva dôraznú úlohu doplňovanie organických živín, ako aj v prípade ochrany rastlín, používanie pesticídov s najnižšou záťažou na environmentálne prostredie.
Snažíme sa aj o to, aby sme v rámci našich obstaraní mimo nášho podniku - ak existuje relevantná maďarská ponuka - obstarávali od maďarských partnerov.
V rámci obstarávania našej najdôležitejšej suroviny, pšenice, prevádzkujeme uzatvorenú, maďarskú integráciu, preto prostredníctvom našich 250 partnerov pre pestovanie pšenice, cez rodiny našich zamestnancov, poskytujeme isté pozadie a dopytový trh pre niekoľko tisíc maďarských rodín.
Sme hrdí na to, že oproti priemeru v našom priemyselnom odbore, je v prípade podnikovej skupiny oveľa nižšia fluktuácia, dlhé desaťročia pracujeme so stabilným tímom. Podkladom pre náš rozvoj sú naši spoľahliví, angažovaní a usilovní zamestnanci. Prostredníctvom pravidelných odborných kvalifikácií sa snažíme udržiavať humánnu konkurencieschopnosť. Organizujeme programy na zachovanie zdravia, vyšetrenia, medzi prvými sme sa stali „nefajčiarskym podnikom“.